Årsmøte Liemarka Vel

Publisert av Odd Marius Rosvold den 20.08.19.

Årsmøte Liemarka Vel

Tid: 7 september 2019 kl 16.00 Vassfartoppen

 

Liemarka Vel har som formål å ivareta hytteeiernes felles interesser, og samarbeider med grunneiere, vegstyre, fiskeforening og Nes kommune. Vellet administrerer oppkjøring av skiløyper, arbeider aktivt for utvidet mobildekning og arbeider for å fremme et godt sosialt samhold i hytteområdet. Se Vellets hjemmeside http://liemarka.com for vedtekter, aktuelle oppdateringer og ytterligere informasjon om vellets virksomhet. Vi viser også til den uavhengige facebookgruppen Liemarka`s venner, https://www.facebook.com/groups/2471650685/ . Her utveksles synspunkter og opplevelser fra dette fine området.

 

Vertskapet på Vassfartoppen stiller lokaler til disposisjon, og håper de besøkende tar med penger til kaffe og kaker for å støtte seg selv og Vassfartoppen.

 

Saksliste:

  1. Valg av møteleder.

  1. Valg av referent.

  1. Styrets årsberetning.

  1. Regnskap pr 30.06 inneværende år. Regnskapsperioden er 1.juli til 30 juni.

  1. Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for neste år.

  1. Valg av styremedlemmer og eventuelt. andre tillitsmenn.

  1. De saker som styret legger frem til behandling, samt forslag fra medlemmene om skriftlig er levert styret minst 8 uker før årsmøte.

For Styret

Odd Marius Rosvold

torsdag 05. desember kl. 15:55

Skiløyper 2019

torsdag 21. november kl. 08:24

Mobil Julegave 2019

søndag 03. november kl. 10:36

Gladmelding Skiløypekjøring 2019-2020

torsdag 26. september kl. 14:08

Liemarka Dugnad skiløyper Lørdag 5/10-2019 kl.10

lørdag 14. september kl. 13:34

Årsmøte referat Liemarka Vel 7sept-2019