Årsregnskap 2017/2018 for Lag og foreninger

Publisert av Anita Wang den 17.09.18.
Regnskap Lag og Foreninger, Liemarka Vel 2018
Inntekter
27.03.2018 Gaveutdeling Skue Sparebank  5 000,00 Note 1 og 2
Sum intekter 5000
Utgifter
07.03.2018 Betaling for Domene Liemarka Vel - 1 625,00
28.03.2018 Gebyr - 75,00
03.04.2018 Renter for Domene Liemarka Vel - 125,00
27.04.2018 Styreweb kvart.1/2018 - 1 895,00
30.04.2018 Gebyr - 2,00
16.05.2018 Gapahuk - 6 000,00
31.05.2018 Gebyr - 2,00
22.06.2018 Porto medlemskontigent 2017 - 1 000,00
29.06.2018 Gebyr - 2,00
Sum utgifter -10726
Resultat Lag og Foreninger 2017/2018 -5726
Årets underskudd - 5 727,00
Egenkapital 31.12.2018 21068,98
Egenkapital 31.06.2018 15342,98
NOTE 1:  I 2017 kom det ikke inn medlemsavgift, siden foreningen da var uten styre fra mars til årsmøtet
NOTE 2:  87 stk har betalt melemsavgift i 2018, totalt 13050,00, alle innbetalinger etter 31. juni 2018
Oslo 30. juni 2018
Anita Wang Svein Otto Schjerven
Ansvarlig Lag og Foreninger Styreleder

søndag 03. november kl. 10:36

Gladmelding Skiløypekjøring 2019-2020

torsdag 26. september kl. 14:08

Liemarka Dugnad skiløyper Lørdag 5/10-2019 kl.10

lørdag 14. september kl. 13:34

Årsmøte referat Liemarka Vel 7sept-2019

tirsdag 10. september kl. 15:34

Status 5 september 2019 for Mobilmast Øyvassfjell

tirsdag 20. august kl. 21:43

Årsmøte Liemarka Vel