Agenda årsmøtet 1. september 2018

Publisert av Anita Wang den 27.06.18.

 

 

Liemarka Vel

Stiftet 9. september 2000

Org nr: 914 255 422

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

 

Tid:    1. september, kl 16:00

Sted:  Vassfartoppen

 
                 Agenda:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av referent.

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap pr 30.06 inneværende år. Regnskapsperioden er 1.juli til 30 juni.

5. Styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for neste år.

6. Valg av styremedlemmer og event. andre tillitsmenn..

7. De saker som styret legger frem til behandling, samt forslag fra medlemmene som skriftlig er levert styret minst 2 uker før årsmøte

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må inn til styret, sendes til: ot-schje@on
Årsmelding legges ut på vår web-side innen 1.august: www.liemarka.com 

Styret ber alle sende oppdaterte mail adresser, sendes til: anita.wang@micro-matic.no 
 

Det serveres gratis kaffe og vaffel

 

Velkommen

Styret Liemarka Vel

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

søndag 03. november kl. 10:36

Gladmelding Skiløypekjøring 2019-2020

torsdag 26. september kl. 14:08

Liemarka Dugnad skiløyper Lørdag 5/10-2019 kl.10

lørdag 14. september kl. 13:34

Årsmøte referat Liemarka Vel 7sept-2019

tirsdag 10. september kl. 15:34

Status 5 september 2019 for Mobilmast Øyvassfjell

tirsdag 20. august kl. 21:43

Årsmøte Liemarka Vel