Det er itjnå som kjem tå sæ sjøl

Publisert av Odd Marius Rosvold den 26.01.19.
image.title
image.title

Det er itjnå som kjem tå sæ sjøl..

Førvinterferiehilsen fra løypekomiteen i Liemarka ! Håper hyttefolket vet å sette pris på arbeidet som gjøres, enten de bruker løypene mye eller lite. Det hadde vært stusselig med fjellhytte på vinteren uten ett eneste spor, og bruksverdien av hyttene hadde blitt vesentlig redusert for mange, og attraktiviteten til hytteområdet hadde blitt redusert.

Vi trenger støtte for å klare og opprettholde tilbudet. De aller fleste burde kunne bidra økonomisk, via dugnad og gjerne med moralsk støtte. Som mange kanskje har registrert har det vært utført organisert sabotasje av løypemerkingen, og trakassering mot frivillige i løypekomiteen. Alle skiltene, som Liemarkas venner har satt opp er fjernet, mens Flå løypelags skilter i Blåfjellrunden, står. Vi håper hytteeierene i Liemarka støtter det frivillige arbeidet, og tar avstand fra sabotasje og trakassering. Vi kommer til å søke bidrag hvor vi kan for å kjøpe inn ny løypemerking, og vi kommer til å trenge dugnadsbidrag. Ifjor vinter var vi så heldige at snøen dekket det meste av kjerr og buskas i løypenettverket. I år hvor det har vært mindre snø så langt, stikker det opp en del kjerr, som kan være ugunstig for løypeskuter, skitupper og ribbein ved bråstopp i god fart. Vi håper på å organisere ett par dugnader neste høst for å rydde. Vi kommer til å trenge positive hytteeiere med hagesaks eller annet ryddeverktøy. De som trenger inspirasjon kan lytte til Arbeidslaget. https://www.youtube.com/watch?v=ZPqAEIEsjRc , eller lage en dugnadsrap.

For de som ikke har hatt gleden av å bidra, og ønsker å støtte tilbudet, kan overføre kr.850 til.

Løypekjørings konto. 2351.75.37276

eller Vipps nr. 510366

Vær vennlig å oppgi navn og kontakttelefon og epostadresse. Vi mangler fremdeles rundt 50 epostadresser av ialt 200 hytteeiere.

Fortsatt God Vinter til hyttefolket i Liemarka

For løypekomiteen 

Odd Marius Rosvold