Liemarka Dugnad skiløyper Lørdag 5/10-2019 kl.10

Publisert av Odd Marius Rosvold den 26.09.19.
image.title
Oppmøtested Øyvann ved kraftmast. Tid.Lørdag 5/10-2019 kl.10-14
Håper hytteskifolket i Liemarka vil trå til med rydding av stein, kjærr og kratt.
For sent og angre når skituppene sitter fast under en enerbærbusk.
De som har relevant utstyr som kvistsakser, bees om å ta med dette.
Ellers hansker og evt. spett for steinrallere.
P.S. Ta med varme wienerbrød og kaffe ol. til pause.
Vi vil fordele i grupper, som rydder de forskjellige områdene, og vil prioritere avhengig av hvor mange som trår til.
Forslag til rydding av skiløyper:
• Fjerne kratt fra stølen på Krøren og opp til Gampetjern
• Flytte steiner og jevne ut i starten av Klypetjerndalen
• Flytte på steiner ved bekk etter eventyrløypa på nedsiden av Leinenatten mot Oksevatn
• Fjerne brisk og kratt ved Stølene på Sandfet – Spesielt på haugen på motsatt side i forhold til stølene
• Fjerne kratt oppover Sandfetdalen der Eventyrløype går