Til alle bidragsytere til Mobilmast i Nes Østmark

Publisert av Svein Otto Schjerven den 22.10.18.

 

Mange har etterspurt informasjon om fremdrift i Mobilmast prosjektet. Nes kommune er koordinator og avgjørende myndighet for prosjektet, og vi har måttet forholde oss til det. Etter en gjennomgang med Nes kommune, er status i prosjektet som følger:

  • Hallingkraft har utført sin del av prosjektet. I løpet av denne uken sluttfører de graving av kabelgrøft opp til Øyvassfjell. Dermed er strøm klar til Telenor sin del av prosjektet. Stor takk til HK v/Planingeniør Garnås og entreprenør, for godt utført arbeid.
  • Telenor har utfordringer på entreprenør siden, og trenger tid for få den delen på plass. Spesiell kompetanse er her nødvendig. Det vil etter all sannsynlighet bety at prosjektet ikke kan ferdigstilles før vår/sommer 2019.

Vi  må bare akseptere det, og se fram til at vi i løpet av neste sommer får prosjektet i mål. Avtalene mellom hovedaktørene Nes kommune, Telenor og Hallingkraft er signerte og vi har stilt nødvendig økonomi til rådighet. Det betyr at prosjektet er sikret, og vil bli sluttført i 2019.

Vi vil igjen få takke alle dere som har bidratt økonomisk, og gjort dette prosjektet mulig. Det er ganske unikt!

Vi vil fortsette å sitte tett på aktørene, og holde dere informerte om videre fremgang i prosjektet.

 

På vegne av aksjonsgruppa i Nes Østmark

Odmund Ueland

Svein Otto Schjerven
søndag 03. november kl. 10:36

Gladmelding Skiløypekjøring 2019-2020

torsdag 26. september kl. 14:08

Liemarka Dugnad skiløyper Lørdag 5/10-2019 kl.10

lørdag 14. september kl. 13:34

Årsmøte referat Liemarka Vel 7sept-2019

tirsdag 10. september kl. 15:34

Status 5 september 2019 for Mobilmast Øyvassfjell

tirsdag 20. august kl. 21:43

Årsmøte Liemarka Vel